Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG

PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG

Xong thù ngựa cỡi vút hoành sơn
Danh vọng tiền tài chẳng thiết hơn
Muôn kiếp chiến công nào có bợn
Ngàn đời sự nghiệp mãi lừng ơn
Địch về vung gậy mười phương ớn
Giặc đến tung cờ vạn nẻo trơn
Dân Việt khi cần luôn sẵn trớn
Tre già lũy thép một lòng son 

Tre già lũy thép một lòng son
Chuột cáo thăm dò quét sạch trơn
Khiếp đảm quân Tàu tan tác nhợn
Oai hùng sử Việt dạt dào ơn
Vót chông đắp lũy triền miên lớn
Giữ nước xây làng mạnh mẽ  hơn
Phù Đổng Vua Trời ai dám giỡn
Xong thù ngựa cỡi vút hoành sơn

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét