Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

NGHĨA TÀO KHANG

216.
NGHĨA TÀO KHANG 
(Khoán thủ)

CHÚC nghĩa khang tào ướp mộng xinh 
MỪNG duyên đầu bạc vẫn ươm tình 
ĐÁM hồng pháo nổ ngời phương ấy 
CƯỚI thắm trầu thơm thỏa dạ mình 
VÀNG cũ nhắc hoài thời ngõ phụng
BÁT xưa nhớ mãi thuở trúc bình 
THẬP trường thọ hưởng dài như hạc 
NIÊN hậu trúc mai lóng lánh quỳnh 

HANSY

CHÚC MỪNG


CHÚC tụng tâm lòng mãi đẹp xinh 
MỪNG đôi cuối nẻo vẫn xuân tình 
ĐÁM hoa ngày ấy vui thề nguyệt 
CƯỚI hỏi thuở nao vẹn ước mình 
VÀNG bạc lụa là gia đạo sáng 
BÁT hương tiên tổ cháu con bình 
THẬP thiên phước hạnh ông bà hưởng 
NIÊN hạn trường lưu ngát phượng quỳnh 

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét