Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

TRÁCH THẦM


TRÁCH THẦM

Vẫn mãi trong lòng ngát diễm thanh
Mà nghe quá vãng chạy trăm vành
Người đi nguyện ước đành dang dở
Kẻ ở mong chờ xót mỏng manh
Cứ ngỡ chung tình lâng nụ phấn
Nào hay lỡ mộng úa cây cành
Làm bao kỷ niệm nhòe sương khói
Khiến cả đêm trường nhớ ái khanh

Khiến cả đêm trường nhớ ái khanh
Tình xưa mộng thắm đậu muôn cành
Vì đâu nẻo ái đang lồng nguyệt
Chẳng được cùng ai tựa sát mành
Có phải ông trời hay bỡn ghẹo
Mà xui hạnh phúc chẳng cho giành
Đừng nha lỗi hẹn trầu cau hứa
Vẫn mãi trong lòng ngát diễm thanh

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.