Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

NHẮN NHỦ


NHẮN NHỦ
1.
Có chí giũa mài ắt được nên
Rồi ra cũng thỏa đạt câu nguyền
Thơ Đường mượt láng vui cùng bạn
Tứ vận trau bồi sẽ rạng tên
Bước chậm thời may là đến trước
Phóng nhanh gặp rủi dễ lâm hèn
Đời ai đoán được chìm hay nổi
Kết quả cần lao rõ nhãn tiền
2.
Công trình học hỏi tốn nhiều niên
Đến lúc thành danh hốt bạc tiền
Chăm chỉ luyện rèn cho hảo tuyệt 
Chứa chan mộng ước đạt mơ huyền
Bao lời sách dạy hoài ghi nhớ
Những chữ thầy ban vẫn mãi rèn
Giữ hiếu gìn trung thờ bố mẹ
Trời không phụ kẻ dạ gan bền

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.