Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

CÙ CƯA

CÙ CƯA

Lần giở thư xưa
Mộng níu bao vừa
Dường ai ngồi tựa
Khiến nhớ đòng đưa.

Tím rịm choàng trưa
Khúc hát vọng dừa
Nghe lòng xót ứa
Diễm ái đà tưa.

Ngày cũ muối dưa
Bỗng chen dối lừa
Ngày nao hương lửa
Nay đã thớt thưa.

Quá vãng gió mưa
Nỗi xót dư thừa
Giờ đây tàn rữa
Để mộng cù cưa…

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.