Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

MỘNG LÒNG


MỘNG LÒNG
[Áp cú]

Trong ánh chiều buông rã rượi dòng
Dòng buồn héo hắt dõi hờ song
Song mờ thoáng nỗi sầu lan cổng
Cổng xế chan niềm lặng kín sông
Sông nhớ trào dâng thời phả mộng
Mộng lay tưởng lại buổi  ng
Lòng yêu vẫn thế đầy hy vọng
Vọng góc tim này những ước mong

Trong tim ẩn chứa khúc mơ dòng
Dòng chảy âm thầm vượt khỏi song
Song chạnh nuối tình theo nhịp võng
Võng thề nhớ bạn duỗi triền sông
Sông nguyền uốn lượn triền miên vọng
Vọng ước triền miên rộn rã chồng
Chồng chất niềm thương hòa cánh bổng
Bổng choàng rạng rỡ giữa ngần trong

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.