Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

QUÁ BỐC


QUÁ BỐC
[zui zui]

Bổ dưỡng như này tuyệt lắm em
Ngon lại  tựa là nem
Phao câu béo ngậy ôi là khoái
Nước xuýt lừng thơm thật đã thèm
Khoắng chút lòng mề khao khát dậy
Nhai vài đoạn cốt ngọt ngào rêm
Làm sao hoãn được niềm vui nhễ
Phấp phỏng chờ tan kéo vội rèm

Phấp phỏng chờ tan kéo vội rèm
Trường đồ mã lực sợ gì rêm
Cho bù lắm dạo lòng tưng khởi
Đáp lại nhiều phen dạ phát thèm
Ngát tựa hôm cà nơi giậu cúc
Ngon bằng buổi đớp chả ở vùng nem
Cùng nhau quấn quyện hoài cưng nhá
Bổ dưỡng như này tuyệt lắm em

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.