Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

NHẮN GỞI TOÀN DÂN


NHẮN GỞI TOÀN DÂN
[THTK-Trắc Bằng]

ĐỪNG nhé Tàu kia vào chiếm thử
CHO liền một đá chừa chưa hử
GIẶC tràn lắm bận giống giòi dơ
HÁN tặc nhiều phen tề cọp dữ
CƯỚP của nhà tan oán chất chồng
ƠN thần mệnh vững nào do dự
TRỜI cao thấu hiểu giúp dân lành
SÔNG NÚI VIỆT NAM CƯƠNG QUYẾT GIỮ

SÔNG xưa chiến tích mãi vang ngời
NÚI lũy chông nguồn rải khắp nơi
VIỆT quốc ngàn năm vằng vặc khởi
NAM dòng vạn kiếp dạt dào khơi
CƯƠNG lòng thắng địch hoài xông tới
QUYẾT chí lên đường chẳng chịu lơi
GIỮ trọn thề chung Hồng Lạc hỡi
ĐỪNG CHO GIẶC HÁN CƯỚP ƠN TRỜI

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.