Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

HUYỄN CẢNH GIÔNG ĐỜI


HUYỄN CẢNH GIÔNG ĐỜI
[Ngũ độ]

Giữa thế nào ai chẳng muộn phiền
Do đời ít thẳng lại nhiều xiên
Tèm lem nổi dậy lay chòng miễu
Cũng khó ngồi yên để tọa thiền
Những lối đi về đâu thỏa mộng
Nên rồi điểm lại mấy hoàn viên
Thành ra trí não hoài mê muội
Ngụ nẻo dương trần ước cõi tiên

Ngụ nẻo dương trần ước cõi tiên
Mơ hoài quá vãng thuờ đoàn viên
Nhiều khi quạnh quẽ sầu muôn kiểu
Lắm buổi chòng chao lặng giữa thiền
Nẻo sống thêm buồn câu gạt gẫm 
Giông đời lắm nản dạ mờ xiên
Thì nên xả hết rồi tâm niệm
Giữa thế nào ai chẳng muộn phiền

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.