Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

HY VỌNG HOÀI MƠ


HY VỌNG HOÀI MƠ
[Toán ẩn-Ngũ độ]

Đâu nề cưỡng BÁCH bởi hàn đông
NHẤT định vầy duyên thỏa mãn nồng
Vỗ khúc THIÊN đường vui nẻo mộng
Vào hiên thượng giới phả MUÔN lòng
BA đào quyết vẫn tìm nơi lộng
BỐN biển theo hoài đạt ngõ mong
Giữ vẹn trăng NGÀN treo trước cổng
MƯỜI mươi phối ngẫu ngọt chung phòng

MƯỜI mươi phối ngẫu ngọt chung phòng
Dẫu THẤT thu thời ủ đợi mong
TÁM hoảnh ân thề theo dõi mộng
Vài BA kỷ niệm thoáng qua lòng
Dù câu LỤC vấn hoài bay bổng
Chẳng đoạn TAM bành dễ ngoái trông
Cõi mới TƯ tình pha vẻ lộng
Đâu nề cưỡng BÁCH bởi hàn đông

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.