Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

THẪN THỜ


THẪN THỜ
[Thuận nghịch độc]

Sai lời khiến lạc cõi lầm đong
Trái nẻo sầu thương nát vỡ lòng
Hoài dõi gió trăng mờ nuối vọng
Mãi tìm hương phấn nhạt tàn vong
Ai đày đọa kiếp đau tình võng
Ái biệt biền duyên lỡ lệ dòng
Đài nguyệt úa khuya hờn phận mỏng
Phai nguyền dỗi lụy thẫn thờ bông

Bông thờ thẫn lụy dỗi nguyền phai
Mỏng phận hờn khuya úa nguyệt đài
Dòng lệ lỡ duyên biền biệt ái
Võng tình đau kiếp đọa đày ai
Vong tàn nhạt phấn hương tìm mãi
Vọng nuối mờ trăng gió dõi hoài
Lòng vỡ nát thương sầu nẻo trái
Đong lầm bước lạc khiến lời sai

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.