Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

KHÚC PHƯỢNG CẦU


KHÚC PHƯỢNG CẦU
[Thuận Nghịch độc]

Thương quyện quấn nồng đón tiết sang
Phượng loan ngời ánh tỏa thiên đàng
Hường ngơ ngẩn ý trùng yêu thoảng
Hưởng luyến lưu đời hiệp ước loang
Vương ngóng mãi lời tha thiết rạng
Tưởng mơ hoài mộng chứa chan vàng
Đường thơm thảo diệu huyền cung sáng
Hương ái diễm tình thỏa nguyện vang

Vang nguyện thỏa tình diễm ái hương
Sáng cung huyền diệu thảo thơm đường
Vàng chan chứa mộng hoài mơ tưởng
Rạng thiết tha lời mãi ngóng vương
Loang ước hiệp đời lưu luyến hưởng
Thoảng yêu trùng ý ngẩn ngơ hường
Đàng thiên tỏa ánh ngời loan phượng
Sang tiết đón nồng quấn quyện thương

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.