Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

CAO BÁ QUÁT


CAO BÁ QUÁT

Linh hồn chí sỹ duỗi trường giang
Xin bớt hận lòng dẫu trái ngang
Cũng bởi sa cơ lìa bỏ mạng
Là do thất thế phải xa nàng
Toàn dân nuối kiếp sầu dâng mạn
Cả nước thương người khóc rũ tang
Đẻ chẳng phùng thời sinh đối kháng
Tài văn lỗi lạc phú không màng

Tài văn lỗi lạc phú không màng
Tiếc lắm tâm hùng vướng hận tang
Khoa cử nức danh nào mộng rạng
Quân sư cuối vận nát thân vàng
Lu thời thế sự nhiều bi tráng
Thất thế cuộc đời lắm ngổn ngang
Thắp nén hương lòng tôn thượng
 hạng
Linh hồn chí sỹ duỗi trường giang

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.