Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

NHƯ GÃ CHÍ PHÈO


NHƯ GÃ CHÍ PHÈO
[zui zui]

Cứ ngỡ đời ta hưởng đoạn phèo
Ai dè mãn kiếp vẫn còng queo
Dù cho nước bọt hoài leo lẻo
Vẫn cứ mền chăn chịu nhạt nhèo
Ví dẫu thơm tuồn câu bỡn khéo
Sao mà đắng thả giọng mè nheo
Gia bần trí đoản đành mang thẹo
Lặn lội ngày đêm vẫn khó nghèo

Chẳng biết làm sao hết khổ nghèo
Ma bần nhảy núi cũng mò theo
Trần thân cố nghĩ nhiều mưu mẹo
Bạc kiếp nên rồi vẫn thú heo
Lắm bận tiền khô lòng dạ héo
Bao lần gạo nhẵn miệng mồm treo
Từng đêm mớ nghiến răng trèo trẹo
Túng quẫn khùng như gã Chí Phèo

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét