Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

VĨNH VIỄN

VĨNH VIỄN
[Áp cú]

Mình mãi hoài thương dệt mộng tình
Tình này lộng ngát tỏa ngời xinh
Xinh thuyền gừng muối thời an định
Định bến tào khang sẽ ổn bình
Bình dạ tâm nguyền trong nẻo chính
Chính lòng thệ ước giữa đường trinh
Trinh ngào ngạt tỏa muôn đời vĩnh
Vĩnh viễn nồng thơm chuyện chúng mình

Mình đã cùng nhau dệt cõi tình
Tình này mãi nhé ngọt cùng xinh
Xinh lòng giữ tốt niềm an định
Định ý gìn thơm nẻo mộng bình
Bình lộng sắc đời âu thật chính
Chính ngời hương ái ấy là trinh
Trinh nguyền tơ tóc cầu nghiêm chỉnh
Chỉnh đốn tư duy đẹp dạ mình


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.