Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

SỰ TÍCH HỒ GƯƠM

SỰ TÍCH HỒ GƯƠM

Hoàn Kiếm danh lừng rạng cõi mây
Vua Lê gươm trả chính nơi này
Giặc Minh bạo phát ngày xâm lược
Nam quốc thanh bình buổi thoát vây
Đuổi hết gian tà sông núi vững
Gom về phước hạnh nước nhà xây
Ngàn năm con cháu hoài ơn nghĩa
Bình Định sơn hà mãi nhớ đây

Bình Định sơn hà mãi nhớ đây
Miên trường Tổ quốc vững vàng xây
Xa rồi những thuở  lâm thù cướp
Đã hết bao lần bị giặc vây
Đượm thắm anh hào sông núi nọ
Ngời thơm sự tích nước non này
Trả gươm ngụ ý thanh bình mãi
Hoàn Kiếm danh lừng rạng cõi mây


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.