Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

KHÓC TÌNH

KHÓC TÌNH
[Thuận Nghịch độc]

Trời thảm ngập xa xót hận chồng
Cuối đường duyên bạc hết chờ mong
Rơi nguyền lệ tủi hờn đau nuộc
Vỡ mộng ngàn chao nghẹn ứ dòng
Bời mãi phú đau hồn tẻ lặng
Níu hoài thơ não dạ sầu vương
Khơi biền biệt dáng mờ tăm lặng
Đời thiết thảm xơ xác lạnh lòng

Lòng lạnh xác xơ thảm thiết đời
Lặng tăm mờ dáng biệt biền khơi
Vương sầu dạ não thơ hoài níu
Lặng tẻ hồn đau phú mãi bời
Dòng ứ nghẹn chao ngàn mộng vỡ
Nuộc đau hờn tủi lệ nguyền rơi
Mong gì phước lạc duyên tình nát
Chồng hận xót xa ngập thảm trời


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.