Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

LẢ LƠI

LẢ LƠI
[Thuận Nghịch độc]


Êm ngào mật ngọt đẫm dòng lơi
Nếm thỏa lòng thơm quấn quyện lời
Thềm phả nhớ thương vằng vặc đợi
Bến lừng mơ mộng dạt dào bơi
Thêm hoài nghĩa lịm mê huyền tới
Đệm mãi tình ân ái diễm mời
Mềm lựng khách si quỳnh thắm khởi
Đêm nguyền hẹn ước dặt dìu khơi

Khơi dìu dặt ước hẹn nguyền đêm
Khởi thắm quỳnh si khách lựng mềm
Mời diễm ái ân tình mãi đệm
Tới huyền mê lịm nghĩa hoài thêm
Bơi dào dạt mộng mơ lừng bến
Đợi vặc vằng thương nhớ phả thềm
Lời quyện quấn thơm lòng thỏa nếm
Lơi dòng đẫm ngọt mật ngào êm

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.