Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN


KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN

Sen hồng bảy bước tỏa trần gian
Tất Đạt khai sinh Ánh đạo vàng
Lắm cõi tưng bừng tim biếc rạng
Bao miền rực rỡ trí ngời quang
Như Lai cứu khổ người lâm nạn
Phật Tổ ươm tình kẻ oán than
Ngũ giới Tam quy đời hữu hạn
Ăn chay niệm Phật giúp tâm nhàn

Ăn chay niệm Phật giúp tâm nhàn
Sẽ bớt ưu phiền nhẹ thở than
Hãy giảm mê lòng vun đạo sáng
Nên dày thiện ý chọn đường quang
Luân hồi nhắc khẽ thân đời vắn
Bát nhã bừng khơi những ánh vàng
Khắp cả mừng vui mùa Phật đản
Sen hồng bảy bước tỏa trần gian

HANSY


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.