Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

8-CÔNG-DUNG-NGÔN-HẠNH


CÔNG-DUNG-NGÔN-HẠNH
[TNT]

CÔNG thành danh toại tiếng vang ngân
CÔNG đức hiền lương rạng nẻo gần
CÔNG đoạn trời ban đừng bỏ phí
CÔNG trình người tạo chớ lìa phân
CÔNG tâm gởi bạn nên thành quý
CÔNG nghĩa trao nhau quả rất cần
CÔNG nghệ giúp người thêm sáng sủa
CÔNG bằng giữ mãi sắc tình Xuân

DUNG thứ ngời tâm vẹn đứng ngồi
DUNG dăng giải trí mộng luôn bồi
DUNG nhan diễm ngọc nào suy suyển
DUNG mạo oai hùng mãi chẳng thôi
DUNG dưỡng tình thân bừng nghĩa bạn
DUNG hòa sự thế lộng ơn người
DUNG thân giữa chốn nhiều thơm thảo
DUNG lượng phải vừa đẹp má môi

NGÔN huyền khiến dạ chẳng ngù ngơ
NGÔN đượm vành tim hết dại khờ
NGÔN ngữ đàng hoàng gieo ngõ hạnh
NGÔN từ cẩn mật biếc đường thơ
NGÔN hành hợp nhất thơm nhiều mộng
NGÔN luận chỉnh tề quý lắm mơ
NGÔN xuất êm đềm ai cũng nể
NGÔN tâm khiết sạch cõi tôn thờ

HẠNH phúc trần gian tỏa cội cành
HẠNH tuyền đức độ mướt trời xanh
HẠNH phùng lãng tử vờn lay trướng
HẠNH ngộ hồng nhan khẽ động mành
HẠNH sự hoan cùng vui khắp cả
HẠNH trường viên mãn dạo tròn quanh
HẠNH ân rạng rỡ mùa an lạc
HẠNH vận bình yên mộng ước thành

HANSYKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét