Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

6-HUYỄN ẢO MÊ TÌNH


HUYỄN ẢO MÊ TÌNH
[Liên hoàn-Thuận nghịch độc]

Mang huyễn ảo vần dệt tứ thơ
Vãng lai ngời vọng
khúc thương ch
Vang bồng
nhịp biếc canh trường mở
Rạng tỏa men nồng vũ
điệu
Choàng đẫm dạ yêu cuồn cuộn nhớ
Thoảng tê hồn mộng khát khao rờ
Trang tình khớp lịm ươm làn thở
Quang cảnh thẫm hòa quyện tóc tơ

Quang cảnh thẫm hòa luyến tóc tơ
Sáng khêu lồng nguyệt giữa mê rờ
Nàng thơm thảo lộng ngời tim mở
Quãng ái ân nồng thắm dạ mơ
Sàng mộng tỏa đêm dào dạt nhớ
Khoảng yêu bừng nẻo thiết tha chờ
Sang mùa dậy nõn tươi lòng trở
Loang diệu cõi trầm quyện nét thơ

*****
Thơ nét quyện trầm cõi diệu loang
Trở lòng tươi nõn dậy mùa sang
Chờ tha thiết nẻo bừng yêu khoảng
Nhớ dạt dào đêm tỏa mộng sàng
Mơ dạ thắm n
ồng ân ái quãng
Trở tim ng
ời lộng thảo thơm nàng
Rờ mê giữa nguyệt lồng khêu sáng
Tơ tóc luyến hòa thẫm cảnh quang

Tơ tóc quyện hòa thẫm cảnh quang
Thở làn ươm mộng khớp tình trang
Rờ khao khát lại hồn tê thoảng
Nhớ cuộn cuồn dâng dạ biếc choàng
Mơ khúc vũ nồng men tỏa rạng
Mở trường canh biếc nhịp bồng vang
Bờ thương ngút vọng ngời lai vãng
Thơ tứ dệt vần ảo huyễn mang


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.