Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

11-CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
[Nhạc-Giao cổ]

XA biệt em rồi dạ đớn đau
NHAU xưa tình rã hoải hoang sầu 
CHƯA nhiều hạnh phúc ngày thương bậu
MÀ lại chia lìa buổi đoạn ngâu
LÒNG rạn bão lay nào hiểu thấu
NGHE chao nguyệt sẫm hết mong cầu
QUẠNH hiu gác phượng buồn giai ngẫu
VẮNG vẻ tim đờ mắt đẫm châu

ĐƯỜNG tình chi nữa để chờ mong
THÊNH  lệch vành tim khiến oải lòng
THANG đượm tan rồi đâu thể ngóng
GIÓ bừng nghẹn tắt chẳng gì trông
LỘNG thơm thảo ước giờ bay mộng
MỘT não nề loang hiện kín phòng
MÌNH rã rượi nhiều trong ảo vọng
TA sầu bởi ái trở mùa đông

RƯỢU đắng bày ra tiễn trước thềm
CẠN niềm u uẩn dặc dằng đêm
LY tràn tửu thoát mùi chăn nệm
UỐNG đoạn trần ai gió phả rèm
SAY khướt quặn tâm sầu miễn nhiễm
LÒNG buồn khắc khoải ngỡ ngàng thêm
CÒN ta ngoái vọng mùa thương huyễn
GIÁ lạnh trầm kha buốt dạ mềm

LÁ tình đã rụng héo mòn thơ
TRÊN nẻo mùa xưa lặng ngắt tờ
CÀNH rã xiêu tàn đau đớn mở
MỘT chìm khổ dại guộc gầy mơ
CHIẾC trâm nát giữa vòng thương nhớ
CUỐI quãng vùi trong nẻo ái mờ
BAY dạt ven đời thêm ngẩn ngớ
XA rồi hoang hoải khiến lòng ngơ

HANSY


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét