Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

KHÚC TÌNH SẦU

KHÚC TÌNH SẦU
[Thuận Nghịch độc]

Ngơ lòng dạ héo đọa đày thương
Lỡ vọt vàng đau lịm cuối đường
Mờ phấn tủi duyên nhòa nhạt tưởng
Ngớ đời đau nguyện thẫn thờ vương
Mơ dằng dặc nẻo chìm chao hướng
Vỡ tối tăm lòng nát rụi hương
Khờ thiết thảm tim thề ước sượng
Thơ tình úa cõi mịt mù sương

Sương mù mịt cõi úa tình thơ
Sượng ước thề tim thảm thiết khờ
Hương rụi nát lòng tăm tối vỡ
Hướng chao chìm nẻo dặc dằng mơ
Vương thờ thẫn nguyện đau đời ngớ
Tưởng nhạt nhòa duyên tủi phấn mờ
Đường cuối lịm đau vàng vọt lỡ
Thương đày đọa héo dạ lòng ngơ


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.