Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

CHIỀU THƯƠNG

CHIỀU THƯƠNG
[Thuận Nghịch độc]

Pha sắc lộng trời ảo huyễn loang
Lịm mê huyền khúc phả mơ đàn
Trăng ngà hẹn ước tim ngời trải
Nắng xế ươm thề dạ ngát sang
Hoa lá thẫm tình len chạm nẻo
Cỏ cây nồng ái quyện mơn làn
Hòa thơm giữa gió nguyền ân vọng
Xa ngút thẳm lời mải miết vang

Vang miết mải lời thẳm ngút xa
Vọng ân nguyền gió giữa thơm hòa
Làn mơn quyện ái nồng cây cỏ
Nẻo chạm len tình thẫm lá hoa
Sang ngát dạ thề ươm xế nắng
Trải ngời tim ước hẹn ngà trăng
Đàn mơ phả khúc huyền mê lịm
Loang huyễn ảo trời lộng sắc pha


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.