Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

TÂM

TÂM

Chữ tâm phúc hạnh ngát bao chiều
Răn dạy con người chớ nói điêu
Ngẫm ngợi câu lành đừng bạc xiếu
Nghĩ suy việc thiện chẳng tham liều
Giàu sang dưỡng dạ phòng khi thiếu
Nghèo khổ trau lòng tránh buổi xiêu
Vàng bạc phù du cần thấu hiểu
Trầm hương đạo nghĩa thỏa muôn điều

Trầm hương đạo nghĩa thỏa muôn điều
Phước thiện chan lòng quyết chẳng xiêu
Giao tiếp trông người nên xứng liệu
Làm ăn thấy bạc chớ ngu liều
Muôn đời chẳng bận giành đa thiểu
Vạn thuở không hề dính ngụy điêu
Bằng hữu thâm tình vui một chiếu
Chữ tâm phúc hạnh ngát bao chiều

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.