Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

TA YÊU NHAU


TA YÊU NHAU

A i ơi xúc cảm trải muôn bề
N hư nốt nhạc vàng mộng lướt rê
H ọa chữ cầu hôn nhằm mãi bế
Y ết câu kiếm vợ để luôn kề
Ê m đềm trướng rũ ngời bao kể
U uẩn tim chờ đẫm lắm mê
E m hãy nghiêng lòng nghe ước thệ
M à nương nẻo ái kíp mau về

E m nên nhớ lại chốn đi về
M ùa ấy chúng mình đắm mải mê
Y êu ngọt ngào hơn dù bạn chế
Ê m dào dạt mãi riết thân kề
U tình chẳng có đời thây kệ
A i cảm đâu nào mộng cứ rê
N ắng tỏa bừng lên ngày nạp lễ
H ồng môi ríu rít thỏa trăm bề

HANSY


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.