Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

THƠ HỒNG

96.
THƠ HỒNG

Duyên trời gặp gỡ cuối mùa đông 
Khiến kẻ tình côi chợt đẫm nồng 
Rạng rỡ ong vờn ran khỏa gió 
Êm đềm bướm lượn thỏa đùa bông 
Tầng mây ảo diệu hòa xuân ngóng
Ánh lửa mơ huyền xõa hạ trông 
Thật khẽ trăng vàng vin tỏ mắt
Nguyền ơi thức dậy chuỗi thơ hồng

HANSYTÌNH CA

Hương trầm huyễn ảo dậy huyền đông 
Để nguyện tình yêu rỡ ấm nồng 
Lộng lẫy mây cài loang rướm tuổi
Êm đềm gió thoảng nhẹ vờn bông 
Chiều đi giữa mị tròn cung luyến
Vạt ngoái ngang huyền phả cõi trông 
Bước giẫm mê ngời ran điệu khỏa
Vừng ơi mở nhé nõn xuân hồng 

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.