Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

PHẦN 4: BÀN VỀ CÁC NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT KIM DUNG - Trần MặcPHẦN 4

BÀN VỀ CÁC NHÂN VẬT
TRONG TIỂU THUYẾT
KIM DUNG 


Trần Mặc
-------------------

Dịch theo nguyên tác tiếng Hoa CHÚNG SINH CHI TƯỚNG
(KIM DUNG TIỂU THUYẾT NHÂN VẬT ĐÀM).
Thượng Hải Tam liên thư điếm, 6-2001.
Lê Khánh Trường biên dịch.
Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.