Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

LẮNG HỒN

101
LẮNG HỒN

Lắng hồn kỷ niệm lắng hồn thôi
Cố níu chi hoài cố níu rơi
Thề trở bạc tâm thề trở giọng
Hứa quay dối dạ hứa quay đời
Thì xin buông thả thì xin nguyệt
Ấy dỗi chua ngoa ấy dỗi trời
Đong rượu ân tình đong rượu tủi
Lắng hồn kỷ niệm lắng hồn thôi

HANSYTHÔI ĐÀNH

Cũng đành giã biệt cũng đành thôi 
Nhạt phấn tình duyên nhạt phấn đời 
Lòng giấu nguyền chan lòng giấu lặng
Lệ thầm thương ngoái lệ thầm rơi 
Nài van số phận nài van đất
Giận oán tào khang giận oán trời 
Mơ ước tan tành mơ ước rụi 
Cũng đành giã biệt cũng đành thôi 

HANSY

ĐỪNG NỮA

Đoạn lìa hương lửa đoạn lìa thôi 
Trả hết nguyền thương trả hết đời 
Chi nữa ân tình chi nữa vọng 
Đã tàn kỷ niệm đã tàn rơi 
Người xa ước thệ người xa bến
Kẻ giận chia ly kẻ giận trời 
Đừng níu buồn đau đừng níu lại 
Đoạn lìa hương lửa đoạn lìa thôi

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.