Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

CHỨA CHAN

CHỨA CHAN
(Thuận Nghịch độc)

Lay ngả ngớn tình mộng ảo xuyên
Lại mơ dìu nhẹ lướt trăng huyền
Đài trang ngát diễm ngào ngon chuyện
Ái cảm thơm lừng hứa hẹn duyên
Say đắm dạ hồn lơi lả xuyến
Trải ngời thương ý ngọt ngào thuyên
Cài chan chứa nẻo bừng mơ huyễn
Hoài mãi biếc yêu thắm đượm nguyền

Nguyền đượm thắm yêu biếc mãi hoài
Huyễn mơ bừng nẻo chứa chan cài
Thuyên ngào ngọt ý thương ngời trải
Xuyến lả lơi hồn dạ đắm say
Duyên hứa hẹn lừ
ng thơm cảm ái
Mộng ngon ngào diễm ngát trang đài
Huyền trăng lướt nhẹ dìu mơ lại
Xuyên ảo mộng tình ngớn ngả lay

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.