Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

CHI NỮA TRÁCH HỜN


CHI NỮA TRÁCH HỜN

Người ơi khắc khoải vọng kinh cầu
Vội nỡ buông tình khiến tẻ ngâu
Lấp kín dòng thơ lìa ước tưởng
Vùi chôn phím nhạc trỗi mơ sầu
Trầm hương nào thoảng trầm hương hỡi
Uyền mộng xa mờ uyển mộng đâu
Vỡ thệ chao hồn trong loạn tửu
Trăng huyền rã cánh quặn buồn sâu

Trăng huyền rã cánh quặn buồn sâu
Dõi mắt xa mờ chẳng thấy đâu
Vạn nẻo chao chùng tim buốt lạnh
Ngàn canh khắc khoải dạ đơm sầu
Chi còn rộn rã chi còn mộng
Chỉ thấy hoang tàn chỉ thấy ngâu
Huyễn ảo mù sương lòng quạnh quẽ
Người ơi khắc khoải vọng kinh cầu

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.