Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

LÝ ĐỜI

90.
LÝ ĐỜI
(THTK)

CHỞ nặng tình thương nỏ thấy vừa
BAO lòng hào hiệp vẫn còn thưa
NHIÊU mà đủ nghĩa nhân toàn kiếp
ĐẠO đức tròn tâm ấy chớ chừa
THUYỀN phước chuộng nên tầm bạn hảo
KHÔNG dụng mưu tà bể thiện ưa
KHẲM vun cây trái mùa thơm thảo
ĐÂM MẤY THẰNG GIAN BÚT CHẲNG THỪA*

HANSY

*Chế từ thơ của Nguyễn Đình Chiểu:
CHỞ BAO NHIÊU ĐẠO THUYỀN KHÔNG KHẲM
ĐÂM MẤY THẰNG GIAN BÚT CHẲNG TÀ
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.