Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

RỤNG RƠI

RỤNG RƠI
[Thuận nghịch độc]

Rơi tình chạnh tủi úa hồn lu
Đợi rã thề xưa nẻo mịt mù
Đời rã mộng yêu thờ thẫn lú
Xới lìa thương cảm hững hờ ru
Lời van buốt khổ sầu trơ ngụ
Cõi lậm buồn đau xót tính trù
Khơi vọng oán hờn tê tái rũ
Vời xa cõi lạc ái đâu bù

Bù đâu ái lạc cõi xa vời
Rũ tái tê hờn oán vọng khơi
Trù tính xót đau buồn lậm cõi
Ngụ trơ sầu khổ buốt van lời
Ru hờ hững cảm thương lìa xới
Lú thẫn thờ yêu mộng rã đời
Mù mịt nẻo xưa thề rã đợi
Lu hồn úa tủi chạnh tình rơi


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.