Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

CHÊM


CHÊM

Đêm
Ấm êm
Gió qua thềm
Hôn làn chăn nệm
Cho nỗi nhớ dài thêm
Khiến trái tim ướt sũng mềm
Mà người ơi khao khát triền miên
Chợt đánh thức bao nỗi niềm
Để hoang hoải lòn chêm
Biết đâu tìm kiếm
Chỉ sầu thêm
Kẹp kềm
Rêm

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.