Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

ÂN NGHĨA THẦY

ÂN NGHĨA THẦY

Vẫn mãi tạc ân nghĩa của Thầy
Cho con được biết những điều hay
Tình thương rộng rãi vô cùng đó
Nghĩa cử bao la phước hạnh này
Ngói đỏ phượng xòa trong nắng sớm
Sân trường trống dội giữa lòng ai
Bốn phương tung cánh về muôn ngã
Kỷ niệm trào dâng một bóng Thầy

Kỷ niệm trào dâng một bóng Thầy
Sách đèn giảng dạy rạng trần ai
Công lao khó nhọc ôi thương lắm
Tâm trí hao mòn nghĩ tội thay
Giáo án soi đường bao nẻo đẹp
Tâm lời hướng dẫn vạn đường hay
Thời gian mờ phủ ngày xưa ấy
Vẫn mãi tạc ân nghĩa của Thầy

HANSYKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.