Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

NGHÊ THƯỜNG DẠ KHÚC


NGHÊ THƯỜNG DẠ KHÚC
[Thuận Nghịch độc]

Hương vấn nguyệt đài phả ngái xa
Lộng ươm tràn phấn khỏa môi hòa
Hường nhan dỗ mộng ngon ngào giấc
Dạ khúc ươm lòng mải miết hoa
Thương ảo huyễn ngời loang nẻo thẫm
Lịm mê huyền đượm phủ sương nhòa
Đường mây diễm tuyệt ngàn thơm thảo
Vương phả ái tình quấn quyện ta

Ta quyện quấn tình ái phả vương
Thảo thơm ngàn tuyệt diễm mây đường
Nhòa sương phủ đượm huyền mê lịm
Thẫm nẻo loang ngời huyễn ảo thương
Hoa miết mải lòng ươm khúc dạ
Giấc ngào ngon mộng dỗ nhan hường
Hòa môi khỏa phấn tràn ươm lộng
Xa ngái phả đài nguyệt vấn hương

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.