Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020

CÁI THÚ CỜ KHUYA


CÁI THÚ CỜ KHUYA
[Ngũ độ]

Canh tàn thức giỡn ngọt ngào ri
Hớn hở cuồng mê giữa mộng kỳ
Đẩy Tốt sang hà ngay quãng thị
Vê Bồ phủ trướng kín đường li
Xe lồng khởi lộ triền miên thí
Pháo thổi toang nòng dõng dạc đi
Mã nhảy tưng bừng như loạn trí
Tợp xong đánh oạch chả ra gì

Tợp xong đánh oạch chả ra gì
Nữ tướng quay mình đổi nước đi
Đả Tượng tơi bời hăm mỗi tí 
Công thành cấp tập ủi từng li
Hào sâu chợt thủng ngơ hồn trí
Ngõ trước liền toang lả ngọn kỳ
Rấn khỏe thôi rồi bay cặp Sĩ
Canh tàn thức giỡn ngọt ngào ri

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.