Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

242 VÀNG TRĂNG NGÀY ĐÓ


242
VÀNG TRĂNG NGÀY ĐÓ
[Thuận Nghịch độc]

Tranh lộng ngát tình điểm xuyết châu
Nhớ thương tràn mộng luyến trăng đầu
Vành thương đượm nắng ngào ngon cõi
Nẻo ái bồng hương quấn quyện màu
Xanh thẫm thệ ngời luôn vọng ước
Thắm ươm nguyền lịm mãi xin cầu
Mành tơ diệu khúc hòa tiên tửu
Canh ngả ngớn lòng đắm nguyệt lâu

Lâu nguyệt đắm lòng ngớn ngả canh
Tửu tiên hòa khúc diệu tơ mành
Cầu xin mãi lịm nguyền ươm thắm
Ước vọng luôn ngời thệ thẫm xanh
Màu quyện quấn hương bồng ái nẻo
Cõi ngon ngào nắng đượm thương vành
Đầu trăng luyến mộng tràn thương nhớ
Châu xuyết điểm tình ngát lộng tranh

HANSY
*
BỨC TRANH

Tranh này vẽ lại giấu dòng châu 
Gửi trọn tình em nhớ buổi đầu 
Vành mắt mộng mơ thùa ánh nguyệt
Khoé môi hờn dỗi phủ gam màu 
Xanh rờn cỏ lá bao chờ đợi
Đỏ thắm trời mây mãi nguyện cầu 
Mành rủ trướng che mờ lạc cảnh
Canh tàn nuối vọng ước dài lâu 

Lâu dài ước vọng nuối tàn canh 
Cảnh lạc mờ che trướng rủ mành 
Cầu nguyện mãi mây trời thắm đỏ
Đợi chờ bao lá cỏ rờn xanh 
Màu gam phủ dỗi hờn môi khoé
Nguyệt ánh thùa mơ mộng mắt vành 
Đầu buổi nhớ em tình trọn gửi 
Châu dòng giấu lại vẽ này tranh 

Minh Hien 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.