Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

THƠM CẦU LỊM ƯỚC


THƠM CẦU LỊM ƯỚC

Khẩn nguyện duyên này đẹp mối mai
Và thương nhớ đượm ái ân hoài
Đừng cho cách trở thành ra bái[bye]*
Lại vẫn luôn kề nối tiếp like[lai]**
Giọng nói nhiều đêm ngào ngọt chảy
Làn môi lắm buổi chứa chan dày
Tình ơi mãn kiếp lòng luôn vậy
Ướp mật thêm đường để lịm say

Ướp mật thêm đường để lịm say
Và chan khát vọng trỗi hương dày
Nguyền không một tẹo âm thầm bái[bye]
Hứa sẽ muôn đời hớn hở like[lai]
Nẻo ước tang tình loang mộng mãi
Đường yêu rộn rã phủ mơ hoài
Cầu mong Nguyệt Lão hồng tơ trải
Khẩn nguyện duyên này đẹp mối mai

HANSY
*bái bai [bye bye]=giã từ
**like=khoái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.