Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

ĐIÊU TÀN TÌNH LỠ


ĐIÊU TÀN TÌNH LỠ
[Thuận nghịch độc-Láy]

Lơ biền biệt thảm úa mù mê
Quạnh ái sầu dâng mệt mỏi về
Mờ nguyệt sắc hoen đày đọa xót
Héo lòng tim khổ dặc dằng rê
Thơ ngùi oán mộng hoang tàn ước
Phú ngập buồn câu nhão nhoẹt thề
Lờ lặng phước duyên mòn mỏi ngóng
Mơ vùi dạ não miệt mài tê

Tê mài miệt não dạ vùi mơ
Ngóng mỏi mòn duyên phước lặng lờ
Thề nhão nhoẹt câu buồn ngập phú
Ước tàn hoang mộng oán ngùi thơ
Rê dằng dặc khổ tim lòng héo
Xót đọa đày hoen sắc nguyệt mờ
Về mỏi mệt dâng sầu ái quạnh
Mê mù úa thảm biệt biền lơ

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.