Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

39-ĂN NGAY NÓI THẬT

ĂN NGAY NÓI THẬT
[Thành ngữ]

SỰ THẬT MẤT LÒNG lắm bạn ơi
Nhiều khi GIẬN QUÁ MẤT KHÔN lời
NHÀ CAO CỬA RỘNG mơ hoài tới
CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM ước chẳng lơi
MỠ ĐỂ MIỆNG MÈO ai thể đợi
CHUỘT SA HŨ NẾP phận mau ngời
Cầu cho RỒNG ĐẾN NHÀ TÔM hỡi
NGƯỜI SỐNG ĐỐNG VÀNG nghiệp mãi khơi

IM LẶNG LÀ VÀNG diệu kế ơi
Tránh xa THỌC GẬY BÁNH XE hời
CHIM KÊU VƯỢN HÚ ai nào đợi
MÁU CHẢY RUỘT MỀM nghĩa chớ vơi
XỎ LÁ BA QUE lòng chẳng gởi
NUÔI ONG TAY ÁO miệng không mời
Đừng khinh CHÂN LẤM TAY BÙN hỡi
CÁO MƯỢN OAI HÙM dọa khắp nơi

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.