Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

45-ĐƯỜNG QUAN LỘC

ĐƯỜNG QUAN LỘC

Thăng đường chóng vánh nhờ quan hệ
Số dách luôn là ngôi hậu duệ
Chẳng có bà con mặc lối lề
Chỉ cần ngọc báu hay tiền tệ
Kẻ sỹ bây giờ gặp lưỡi lê
Thứ bậc cuối cùng cho trí tuệ
Bởi hết họ hàng được bảo kê
Ưu tiên vẫn cứ kêu đồ đệ

Ưu tiên vẫn cứ kêu đồ đệ
Bố thí ngôi quèn cho trí tuệ
Cửa hậu âm thầm gặp ái thê
Lòng kho chất chứa vun tiền tệ
Vàng thơm ngọc sáng thỏa muôn bề
Tuổi trẻ tài cao dùng hậu duệ
Tiếu ngạo trần gian thấy não nề
Thăng đường chóng vánh nhờ quan hệ

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét