Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

VỊNH SƯ TỬ


213
VỊNH SƯ TỬ
[Zui zui-Tiệt hạ]

Thúc Sinh lễ phép dạ thưa bà
Léng phéng cho vui chút vậy mà
Cũng mới ti toe thì lại đã
Vừa đâu lọc chọc bỗng như đà
Gặp hoa ai chẳng dê nòi thả
Đụng bướm kẻ mô miệng chả và
Chớ dữ mà truy hồn lụy á
Hoạn Thư ngữ ấy giống như là

Hoạn Thư ngữ ấy giống như là
Dữ tợn ghen tuông ác độc và
Lắm bận gió gào dường lúc đã
Mấy phen sấm động có khi đà
Lu loa chót lưỡi thời mong á
Thơn thớt đầu môi ấy vậy mà
Tội nghiệp em Kiều thân chẳng khá
Thúc Sinh lễ phép dạ thưa bà

HANSY

HOẠN THƯ BIỆN HỘ

Rằng tôi cũng chút dạ đàn bà
Nhỏ mọn lòng ghen lẽ thế mà
Tại bởi chêm lời trăm nỗi quá
Ngờ đâu để tiếng vạn năm đà
Chồng nhu nhược tiếp ươn hèn đã
Gái lỡ làng thêm đẹp giỏi và
Lỗi phải xin Kiều tha thứ ạ
Dù sao có tội lẫn công là...

Dù sao có tội lẫn công là...
Lúc để nàng đi cuỗm bạc và
Chỉ cốt cho chừa xong rẽ cạ
Hòng mong sẽ hết khỏi theo đà
Xin cầu lượng thứ làm ơn cả
Hãy mở lòng tha đáng mặt mà
Phách lạc hồn xiêu lời lẽ trả
Rằng tôi cũng chút dạ đàn bà

Minh Hien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét