Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

THẪN THỜ


211
THẪN THỜ
[Thuận nghịch độc]

Sai lời khiến lạc cõi lầm đong
Trái nẻo sầu thương nát vỡ lòng
Hoài dõi gió trăng mờ khát vọng
Mãi tìm hương phấn lặng tàn vong
Ai đày đọa kiếp xui tình hỏng
Ái biệt biền duyên lỡ thệ tròng
Đài nguyệt úa đau hờn phận mỏng
Phai nguyền dỗi nhụy thẫn thờ bông

Bông thờ thẫn nhụy dỗi nguyền phai
Mỏng phận hờn đau úa nguyệt đài
Tròng thệ lỡ duyên biền biệt ái
Hỏng tình xui kiếp đọa đày ai
Vong tàn lặng phấn hương tìm mãi
Vọng khát mờ trăng gió dõi hoài
Lòng vỡ nát thương sầu nẻo trái
Đong lầm bước lạc khiến lời sai

HANSY

MÊ ĐỜI

Sai bước lỡ lầm tủi lệ đong
Đó hôm mình gặp buổi đau lòng
Hoài mong những tưởng nguyền ân kết
Mãi đợi đâu ngờ thệ ước vong
Ai bỏ nghĩa hồng tim lạnh đá
Bạn quên tình đỏ mắt lưng tròng
Đài trơ nhị rã đời ngang trái
Phai nhạt cảnh tàn vẫn thắm bông

Bông thắm vẫn tàn cảnh nhạt phai
Trái ngang đời rã nhị trơ đài
Tròng lưng mắt đỏ tình quên bạn
Đá lạnh tim hồng nghĩa bỏ ai
Vong ước thệ ngờ đâu đợi mãi
Kết ân nguyền tưởng những mong hoài
Lòng đau buổi gặp mình hôm đó
Đong lệ tủi lầm lỡ bước sai

Minh Hien


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét