Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

SẦU


206
SẦU
[Thuận Nghịch độc]

Lầu thương úa rã mộng thơ tàn
Lặng ước mơ tình xót thở than
Đau đớn vẳng lời cung buốt dậy
Thảm thê buồn phận nẻo tê tràn
Sầu loang ảo cảnh ngùi xa vắng
Khổ lặng mê nguồn tủi trái ngang
Châu lả khiến người tâm đảo lộn
Cầu mong mãi đượm ủ hương nàng

Nàng hương ủ đượm mãi mong cầu
Lộn đảo tâm người khiến lả châu
Ngang trái tủi nguồn mê lặng khồ
Vắng xa ngùi cảnh ảo loang sầu
Tràn tê nẻo phận buồn thê thảm
Dậy buốt cung lời vẳng đớn đau
Than thở xót tình mơ ước lặng
Tàn thơ mộng rã úa thương lầu

HANSY

VỌNG NGUYỆT LẦU

Lầu nguyệt vọng khuya cảnh úa tàn
Cuộc đời đeo khổ tiếng thầm than
Đau lòng tự khóc mi buồn phủ
Tủi phận mình rơi lệ ứa tràn
Sầu vạn có hay mùa gió trở
Héo nghìn thêm nữa buổi chiều ngang
Châu thờ thẫn chảy tuôn gò má
Cầu để mãi yêu nguyện nhé chàng

Chàng nhé nguyện yêu mãi để cầu
Má gò tuôn chảy thẫn thờ châu
Ngang chiều buổi nữa thêm nghìn héo
Trở gió mùa hay có vạn sầu
Tràn ứa lệ rơi mình phận tủi
Phủ buồn mi khóc tự lòng đau
Than thầm tiếng khổ đeo đời cuộc
Tàn úa cảnh khuya vọng nguyệt lầu

Minh Hien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét