Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

NGHĨA TÌNH BÍ – BẦU


197
NGHĨA TÌNH BÍ – BẦU 
[Ngũ độ]

Nỡ dập vùi nhau tổ quốc sầu
Xanh hoài như thể tựa ngàn dâu
Hùng tâm giữ vẹn vào phiên cuối
Nghĩa khí bừng cao ở trận đầu
Để ngát ngan lòng luôn xõa đượm
Cho dào dạt ý mãi bền lâu
Đừng nên rẽ biệt người trong nước
Giữa cảnh giàn chung bí chạm bầu

Giữa cảnh giàn chung bí chạm bầu
Cho rằng giống lạ kiểu tằm dâu
Bò quanh né mũi không hòa giọng
Duỗi thẳng rời chân khó chạm đầu
Nghĩ khúc thân tình nên tỏa rạng
Mong nguồn cảm mến giữ dài lâu
Người trong một nước đừng lơ lửng
Nỡ dập vùi nhau tổ quốc sầu

HANSY

NỖI LÒNG VIỄN XỨ

Từ xa vọng Quốc nghĩ thêm sầu
Viễn xứ trăm nghìn cuộc bể dâu
Trải nỗi buồn vui, đời mộng cuối
Vào nơi sướng khổ phận mê đầu
Bao ngày tưởng đến chờ ôi! mệt
Những buổi trông về đợi quá lâu
Nghĩa nặng tình sâu lòng nhớ ủ
Vì thương giậu bí nở chung bầu

Vì thương giậu bí nở chung bầu
Muốn được chia lời, ngỏ đã lâu
Gạn hỏi người thân tròn thệ cũ
Cùng mơ tổ ấm vẹn duyên đầu
Hằng đêm lệ đẫm, tràn hai mắt
Mỗi sáng tim buồn ngập tỷ dâu
Cảnh loạn thời đen mầu sẫm tối
Từ xa vọng quốc nghĩ thêm sầu

Minh Hien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét