Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

LỬA TÌNH188
LỬA TÌNH
[Thuận Nghịch-Trắc Bằng]

Xinh cười dáng nhớ thương nguyền bạn
Định xuyến xao thề cung mở rạng
Vinh mãi sắc hòa để mộng sang
Nhỉnh hoài mơ thuận cho lòng sáng
Linh chồng chất lại níu mùa lan
Lĩnh ngát ngan về nương gió mạn
Tình vút bổng ân diệu cánh làn
Tin niềm giữa ái tâm nào nản

Nản nào tâm ái giữa niềm tin
Làn cánh diệu ân bổng vút tình
Mạn gió nương về khao khát lĩnh
Lan mùa níu lại chất chồng linh
Sáng lòng cho thuận mơ hoài nhỉnh
Sang mộng để hòa sắc mãi vinh
Rạng mở cung thề xao xuyến định
Bạn nguyền thương nhớ dáng cười xinh

HANSY

TÌNH CA

Xinh đẹp nét cười môi gởi bạn
Tỉnh mơ vừa mới ngày sang rạng
Vinh quang quãng nắng trải hoa vàng
Tĩnh lặng lòng ta chờ buổi sáng
Linh diệu ứng vào xiết toả lan
Chính tà quên bỏ say đàm mạn
Tình ca khúc nhạc điệu theo làn
Tin vững bởi nào đâu có nản

Nản có đâu nào bởi vững tin
Làn theo điệu nhạc khúc ca tình
Mạn đàm say bỏ quên tà chính
Lan toả xiết vào ứng diệu linh
Sáng buổi chờ ta lòng lặng tĩnh
Vàng hoa trải nắng quãng quang vinh
Rạng sang ngày mới vừa mơ tỉnh
Bạn gởi môi cười nét đẹp xinh

Minh Hien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét