Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

KHẮC KHOẢI


192
KHẮC KHOẢI
[Thuận Nghịch độc]

Trơ phận kiếp sầu não đắng cay
Lỡ duyên hờn khóc vọng canh dài
Chờ loan chả thấy ơ thờ nhạt
Rỡ phụng đâu nào thảm thiết phai
Đơ ngớ ngẩn mù tim úa dại
Ngợ hư huyền ảo dạ chi nài
Mơ mù lặng sắc loang buồn mãi
Tơ mộng rã lìa khổ đoạn khai

Khai đoạn khổ lìa rã mộng tơ
Mãi buồn loang sắc lặng mù mơ
Nài chi dạ ảo huyền hư ngợ
Dại uá tim mù ngẩn ngớ đơ
Phai thiết thảm nào đâu phụng rỡ
Nhạt thờ ơ thấy chả loan chờ
Dài canh vọng khóc hờn duyên lỡ
Cay đắng não sầu kiếp phận trơ

HANSY

VỤN VỠ

Trơ phòng cảnh đắm lệ sầu cay
Vỡ vụn lòng đau tiếc nuối dài
Chờ mãi dạ mong tình úa nhạt
Nhớ hoài ai thệ nghĩa tàn phai
Đơ hình khiến buộc không rời bỏ
Dở phận đành buông vẫn kéo nài
Mơ ước buổi đầu sông trở lại
Tơ hồng bện cảm ái dòng khai

Khai dòng ái cảm bện hồng tơ
Lại trở sông đầu buổi ước mơ
Nài kéo vẫn buông đành phận dở
Bỏ rời không buộc khiến hình đơ
Phai tàn nghĩa thệ ai hoài nhớ
Nhạt úa tình mong dạ mãi chờ
Dài nuối tiếc đau lòng vụn vỡ
Cay sầu lệ đắm cảnh phòng trơ

Minh Hien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét