Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

DIỆU HUYỀN


176
DIỆU HUYỀN
[Thuận Nghịch-Láy]

Phòng loan diệu thảo ngát ngan bồng
Ngóng thảo thơm nguyền thỏa đợi trông
Nong luyến quyện tình thơ biếc lộng
Bóng nhàn an phận ái thùa rông
Chong đèn hửng dệt mê mù bổng
Vọng phím ngời đan hẹn hứa nồng
Mong quấn quyện đời ru ước mộng
Lòng mơ khúc phượng nhấp nhô rồng

Rồng nhô nhấp phượng khúc mơ lòng
Mộng ước ru đời quyện quấn mong
Nồng hứa hẹn đan ngời phím vọng
Bổng mù mê dệt hửng đèn chong
Rông thùa ái phận an nhàn bóng
Lộng xiếc thơ tình quyện luyến nong
Trông đợi thỏa nguyền thơm thảo ngóng
Bồng ngan ngát thảo diệu loan phòng

HANSY

DIỄM ÁI

Phòng trải thảm hoa nhẹ bế bồng
Mỏng rèm buông nguyệt lững lờ trông
Nong hờ hững xiết dâng trào bổng
Bóng lả lơi đùa chạy thả rông
Chong mắt mỏi mòn năm tháng rộng
Ngóng ai thờ thẫn dạ tim nồng
Mong chờ ấp ủ thêm nhiều mộng
Lòng quấn quyện đan kết phượng rồng

Rồng phượng kết đan quyện quấn lòng
Mộng nhiều thêm ủ ấp chờ mong
Nồng tim dạ thẫn thờ ai ngóng
Rộng tháng năm mòn mỏi mắt chong
Rông thả chạy đùa lơi lả bóng
Bổng trào dâng xiết hững hờ nong
Trông lờ lững nguyệt buông rèm mỏng
Bồng bế nhẹ hoa thảm trải phòng

Minh Hien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét