Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

DIỄM KHÚC CA


177
DIỄM KHÚC CA
[Thuận nghịch độc]

Anh ước thỏa tình diễm khúc ca
Biếc thơm lừng sắc lộng sân nhà
Cành duyên đẫm mượt hương tràn nắng
Cõi ái lâng bừng mộng nở hoa
Xanh ngát thệ đời mơ đượm phả
Thắm tươi nguyền phúc quyện vui hòa
Thành tâm khấn nguyện tròn đôi lứa
Anh ước thỏa tình diễm khúc ca

Ca khúc diễm tình thỏa ước anh
Lứa đôi tròn nguyện khấn tâm thành
Hòa vui quyện phúc nguyền tươi thắm
Phả đượm mơ đời thệ ngát xanh
Hoa nở mộng bừng loang cõi ái
Nắng tràn hương mượt đẫm duyên cành
Nhà sân lộng sắc lừng thơm biếc
Ca khúc diễm tình thỏa ước anh

HANSY

NGÀY LÀNH THÁNG TỐT

Anh về gửi nắng đẹp bài ca
Bướm dập dìu chân bước cửa nhà
Cành trĩu quả sai vườn ngập lá
Cội gầy sương đẫm lối đầy hoa
Xanh đời tuổi trẻ tim chờ đợi
Đỏ sắc tình yêu mắt quyện hoà
Thành tác hợp hôn cầu trọng lễ
Anh về gửi nắng đẹp bài ca

Ca bài đẹp nắng gửi về anh
Lễ trọng cầu hôn hợp tác thành
Hoà quyện mắt yêu tình sắc đỏ
Đợi chờ tim trẻ tuổi đời xanh
Hoa đầy lối đẫm sương gầy cội
Lá ngập vườn sai quả trĩu cành
Nhà cửa bước chân dìu dập bướm
Ca bài đẹp nắng gửi về anh

Minh Hien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét